Política de Privacidade

USO E TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

 

Informámoslle de que os datos persoais que se poidan facilitar a través deste sitio web, así como os que se poidan facilitar no futuro no marco da súa relación xurídica con esta entidade, serán incorporados á nosa base de datos.

 

Infórmanse dos seguintes extremos relacionados coa protección de datos:

 

 1. Responsable do tratamento: Somos responsables dos datos recollidos no formulario correspondente.
 2. Necesidade do tratamento: A comunicación dos teus datos a través do formulario correspondente é obrigatoria para que poidamos contactar contigo.
 3. Finalidades do tratamento e lexitimidade do tratamento:
  • Xestionar, administrar, prestar os servizos ou proporcionar os produtos que solicite e, no seu caso, para o cumprimento e execución dos contratos que poida celebrar, coñecer mellor os seus gustos, adaptar os servizos ás súas preferencias.
  • Enviarlle, por correo postal, correo electrónico e outros medios electrónicos equivalentes de comunicación, comunicacións comerciais e publicitarias sobre os nosos produtos e/ou servizos.
 4. Destinatarios: Contratamos cunha entidade que preste servizos como mantemento e aloxamento, mediante contratos de tratamento personalizado para apoiar os fins de tratamento indicados.
 5. Prazo de conservación dos datos: conservaremos os seus datos mentres se manteña o tratamento e non solicite a súa supresión.
 6. Dereitos: Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamento, oposición, portabilidade e o dereito a non ser obxecto dunha resolución baseada unicamente nun tratamento automatizado, mediante comunicación escrita dirixida ao enderezo indicado no aviso legal e para revogar o seu consentimento sen efectos retroactivos ou opoñerse á recepción de comunicacións publicitarias comerciais por correo electrónico e outros medios electrónicos de comunicación equivalentes, enviando e presentando unha reclamación ante a Autoridade de Control, en España, a Axencia Española de Protección de Datos.
 7. Modificación da política de privacidade: Reservámonos o dereito de modificar a súa Política de Privacidade, segundo o noso propio criterio, ou motivado por un cambio doutrinario da Autoridade competente en Protección de Datos, lexislativo ou xurisprudencial. O uso da Web despois dos devanditos cambios implicará a aceptación destes.
 8. Lexislación aplicable: Calquera disputa derivada do uso deste Sitio rexerase, interpretarase e someterase de acordo coas leis españolas.