Aviso Legal

  1. O titular deste sitio web é A Escola Da Rúa, con N.I.F. B15880099, residente en Rua Álvaro Cunqueiro, 1, 15100 Carballo (A Coruña).
  2. O acceso ao recinto da A Escola Da Rúa é gratuíto. Todo o contido é propiedade intelectual de A Escola Da Rúa. Calquera uso do mesmo contrario ás normas en materia de propiedade intelectual será perseguido de acordo coa lexislación vixente.